Office Hours: 11.00am - 6.30pm

Past President's Of GSPMA

Late Shri H. C. Broker
1970-1971
Late Shri J. M. Shah
1972
Late Shri Dilip Parikh
1973
Late Shri Kantibhai K. Patel
1974
Late Shri Bipin Patel
1975
Late Shri M.G. Thakkar
1976
Shri Kantilal Patel
1977
Late Shri Rohit Gandhi
1978
Late Shri Nalin Patel
1979-80
Shri J. V. Raval
1980-82
Late Shri Bharat Shah
1982-83
Late Shri J. A. Shah
1983-84
Late Shri Vasudev Patel
1984-85
Late Shri Ramesh Dubal
1985-86
Late Shri Gunottam Shah
1986-87
Shri Rajnikant Patel
1987-88
Shri Kalpesh Dalal
1988-89
Late Shri Bhupendra Amin
1989-90
Shri Vrajlal Vaghasia
1990-91
Shri Hasmukh Patel
1991-92
Shri Dinesh Hundia
1992-93
Shri Hasmukh Barot
1993-94
Late Shri Bharat Thaker
1994-95
Shri Jigish Joshi
1995-96
Late Shri Mahendra Shah
1996-97
Shri Shyam Tibrewal
1997-98
Shri S.R. Chopra
1998-99
Shri Ramesh Patel
1999-2000
Shri Ketan Shah
2000-01
Shri C. V. Jain
2001-03
Shri Vishnu Patel
2003-04
Shri Amrit Patel
2004-05
Late Shri Yogendra Patel
2005-06
Shri Rajiv Raval
2006-07
Shri Rashmikant Mehta
2007-08
Shri Navin Trambadia
2008-09
Shri Vishnu Patel
2009-10
Shri Shailesh Patel
2010-11
Shri Mahavir Khatang
2011-12
Shri Pinakin Shah
2012-13
Shri Ramesh Thummar
2013-14
Shri Tushar Parikh
2014-15
Shri Nitin Shah
2015-16
Shri Naresh Patel
2016-17
Shri Alpesh Patel
2017-18
Shri Vrajesh Parikh
2018-19
Shri Shailesh Patel
2019-21
Shri Bhagwanbhai Patel
2021-23
Shri Atul Kanuga
Shri Atul Kanuga
2023
Get in touch

Work and general inquiries

079-26579204
079-26578227
079-40399463

Assistance hours:

Monday – Sat
11.00 am to 6.30 pm